Privacypeople

Gebruiksklaar dataregister voor Samenwerkingsverbanden

De AVG brengt extra verplichtingen met zich mee voor uw Samenwerkingsverband. Eén van die verplichtingen betreft het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten.

Veel organisaties geven aan het opstellen van dit register erg lastig en tijdrovend te vinden. Is dit ook binnen uw SWV het geval dan kunnen wij u mogelijk van dienst zijn. PrivacyPeople heeft het register van verwerkingsactiviteiten optimaal voor u voorbereid en hier al 5 samenwerkingsverbanden mee geholpen. Eén van deze samenwerkingsverbanden zegt hierover:

Wij zijn als SWV zeer tevreden over de aankoop van het door Privacy People ingevulde dataregister voor SWV-en. Het maakt het voor ons eenvoudiger het register aan te passen naar onze situatie en is minder bewerkelijk dan het zelf moeten invullen van het register. Daarnaast houdt het ons scherp op de informatie die wij vragen in onze formulieren; is het nodig deze vraag te stellen of kan die vraag uit het formulier met het oog op dataminimalisatie?” - SWV IJssel Berkel

Heeft u nog geen register van verwerkingsactiveiten?

Met onze voorbereiding kunt u snel en eenvoudig uw register realiseren omdat de belangrijkste zaken hier al vooringevuld zijn

Zo is voor de belangrijkste onderdelen al opgenomen:

  • In welke processen persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Welke grondslag hieronder geldt (bv. wettelijke grondslag, toestemming, overeenkomst).
  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt (bv. naw, bsn, etc.).
  • Wat voor soort persoonsgegevens dit betreft (regulier, gevoelig, bijzonder).
  • Van welke betrokkenen gegevens worden verwerkt (leerlingen, medewerkers).
  • In welke systemen die gegevens worden verwerkt (bv. Kindkans).
  • Met welke derde partijen persoonsgegevens worden gedeeld en
  • Welke classificaties moeten worden gebruikt.

Is dit interessant voor u?

Het register wordt aangeboden met een duidelijke handleiding, zodat u de benodigde informatie op een zo eenvoudig mogelijk wijze kan valideren en/of aanvullen. Mocht u ook uw register op eenvoudige wijze snel op orde willen hebben, dan kunt u deze bestellen bij PrivacyPeople. De kosten bedragen € 399,- excl. BTW.

Interesse? Neem contact op met ons en stuur een bericht of bel 033 200 30 83.

Privacypeople